21.10. Kulttuuria yhteistuumin – hankkeen kuntavierailu Petäjävedellä

Uudistettu laki kuntien kulttuuritoiminnasta astui voimaan 8.2.2019 ja siihen sisältyy 6 § mukainen kehittämistehtävä. Kehittämistehtävällä tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa. Espoo, Rovaniemi ja Turku saivat Kulttuuria yhteistuumin -hankehakemukselle hankerahoituksen vuosille 2010-2021.

Kulttuuria yhteistuumin on valtakunnallinen kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on tuoda yhteen Suomen kuntien kulttuuripalveluiden osaaminen. Kehittämistehtävää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitä koordinoi Espoon kaupunki kumppaneinaan Turun ja Rovaniemen kaupungit. Mukana hankkeessa ovat myös Kuntaliitto ja Taiteen edistämiskeskus.

Valtakunnallisen kehittämistehtävän tavoitteena on kuntien kulttuuripalveluista vastaavan henkilöstön ymmärryksen lisääminen taiteen ja kulttuurin keskeisestä merkityksestä asukkaiden hyvinvoinnin, kaupunkikehityksen ja alueen vetovoimaisuuden kannalta. Kehittämistehtävän tavoitteena on tuoda yhteen Suomen kuntien kulttuuripalveluiden osaaminen ja kehittämistarpeet. On tärkeää luoda yhteistä ymmärrystä siitä, minkälaisia kulttuuripalveluita kunnissa pitää vähintään olla. Hankkeessa kootaan ja jaetaan tietoa erilaisista malleista tuottaa tasa-arvoisia kulttuuripalveluita sekä siitä, mistä oman kunnan kehittämistyöhön voi saada tarvittavaa asiantuntemusta. Kehittämistehtävä luo tietopohjan kuntien peruskulttuuripalveluiden tuottamiselle ja kehittämiselle.

Hankeen toimijat ovat kuntaierailulla Petäjävedellä ja Jyväskylässä 21.-22.10.2020. Kuntavierailulla tutustutaan kunnan kulttuuripalvelun hyvään käytänteeseen tutustumalla ensimmäisenä päivänä Keski-Suomen Elokuvakeskuksen pyörittämän Kino Metson toimintaan ja mitä osa-aluetta kulttuuripalveluista sen toiminta mahdollistaa. Seuraavan päivän työpajan aikana arvioidaan yhdessä edellisen päivän vierailun kokemuksia ja Cuporen tutkija Minna Ruusuvirran johdolla työstetään tämän toimintamallin mahdollisuuksia toimia myös muissa kunnissa.

Lisää tietoa löydät osoitteesta www.yhteistuumin.fi